دادگاه استیناف انتاریو بر اهمیت تشریفات در قراردادهای داخلی تاکید می کند

[ad_1]

موضوع اصلی مربوط به این بود که آیا سند 2 اوت یک قرارداد داخلی معتبر تحت FLA است یا خیر. در راستای الزامات سختگیرانه FLA، قاضی دادگاه حکم داد که سند فاقد اعتبار است زیرا به درستی شاهد نبوده است، حتی اگر پاسخ دهنده تأیید کرد که آن را امضا کرده است، که در یک فیلم ضبط شده ضبط شده است.

دادگاه، با استناد به سابقه، تاکید کرد که تشریفات تحت FLA تحت شرایط خاصی قابل کاهش است، مانند زمانی که طرفین واقعاً قرارداد را اجرا می کردند، شرایط معقول بود و هیچ ظلم یا ناعادلانه ای پیرامون مذاکره وجود نداشت. با این حال، قاضی پرونده به این نتیجه رسید که بر اساس شواهد، تسهیل تشریفات نامناسب است. خوانده قبل از امضاء به دنبال مشاوره حقوقی مستقل نبوده است و دادگاه زبان سند را بسیار گسترده و مبهم تشخیص داد.

شاکی چندین موضوع را در دادگاه تجدید نظر مطرح کرد و یافته های قاضی پرونده را به چالش کشید. با این حال دادگاه استیناف انتاریو درخواست تجدیدنظر را رد کرد و به تشخیص واقعی قاضی پرونده موکول کرد. دادگاه بر اهمیت تشریفات قانونی تاکید کرد و بر نقش آنها در حصول اطمینان از درک اهمیت توافقات طرفین و ممانعت از مذاکرات غیررسمی و بالقوه نامتعادل تاکید کرد.

دادگاه به سابقه اشاره کرد و خاطرنشان کرد که تشریفات قانونی “به منظور تأثیرگذاری بر اهمیت توافق همسران و تشویق و حفظ اعتبار تسویه‌حساب‌های الزام‌آور اموال خانوادگی است.” دادگاه تجدیدنظر خاطرنشان کرد که قاضی پرونده این واقعیت را تشخیص داد که پاسخ دهنده جنبه های کلیدی سند 2 اوت را درک نکرده است، تا حدی به این دلیل که خود توافقنامه “بیش از حد گسترده و مبهم” بود.

در نهایت، دادگاه تجدید نظر هیچ مبنایی برای دخالت در نتیجه گیری قاضی پرونده مبنی بر غیرقابل اجرا بودن سند 2 اوت تحت FLA پیدا نکرد. بر این اساس دادگاه شکایت شاکی را رد کرد.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *