دانشکده حقوق دانشگاه کلگری 900000 دلار کمک مالی برای آموزش دانشجویان حقوق در زمینه امنیت سایبری دریافت می کند.

[ad_1] Lyndsay Campbell، معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه کلگری، می‌گوید: «ما می‌خواستیم از تخصص خود استفاده کنیم و فرصتی برای انجام کارهای […]

Read more