Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق یک نظرسنجی جدید Law360 در مورد جبران خسارت شریک ، متوسط ​​جبران خسارت شریک زن چیست؟

نکته: این مبلغ کمتر از متوسط ​​جبران خسارت شریک مرد است که 463،000 دلار در بر می گیرد.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer