Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

چه می شود اگر —و ما را در مورد این مورد بشنوید– همه چیز در دنیای ارز رمزنگاری شده آنطور که به نظر می رسد نیست؟ چه می شود اگر جایی باشد که یک شوخی می تواند مرگبار جدی شود ، جایی که سکه ها و نشانه ها و بقیه می توانند در یک وضعیت عدم اطمینان و تناقض هایزنبرگی-شرودرریا زندگی کنند ، هم ارز و هم امنیت و نه همه در یک زمان؟ جایی که کلمات معانی متفاوت و به ظاهر متضادی دارند؟ کجا به جای ثبات و شفافیت ، یک ثبات واقعی باعث بی ثباتی و تیرگی می شود؟

logo-footer