Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق شانزدهمین نظرسنجی سالانه روندهای دادرسی نورتون رز فولبرایت ، چند درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که از زمان شروع شیوع بیماری همه گیر ، از راه دور در جلسات دادرسی و دادرسی شرکت می کنند؟

نکته: اکثر آنها همچنین اظهار داشتند که انتظار دارند عناصر فعالیت مجازی در دنیای پس از COVID ادامه یابد.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer