Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

جو و کاترین درباره داستان های ترسناک امتحان وکالت بحث می کنند. آخرین – امیدوارم – امتحان وکالت همه گیر فاجعه ای را به همراه داشت و به نظر می رسد که داوطلبان تا حد زیادی از این که متقاضیان دچار اشکالات و خرابی های رایانه ای می شوند ، خشمگین نیستند. امی چوآ همچنان در سرفصل ها قرار دارد ، اما این بار زیرا شایعات نشان می دهد که ممکن است مدرسه دانش آموزان را به دلیل ملاقات با او مجازات کند. و ما در مورد بازگشایی بیشتر شرکت های Biglaw پس از آنکه یکی از شرکت ها اعلام کرد که ساخت کارت شناسایی افراد واکسینه نشده را قطع می کنند ، صحبت می کنیم.

logo-footer