Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

به نظر می رسید که در قلب نبرد حماسی قانونی Dumb vs. Dumber این پرسش وجود داشته باشد که چه کسی در حقیقت ، گنگ ترین شخص است. به نظر می رسید برنده این تمایز مشکوک نیز در این پرونده پیروز خواهد شد و به همین ترتیب هر دو طرف به این کار ادامه دادند طول های بزرگ تا حد ممکن غیر قابل تصور احمقانه به نظر برسد.

logo-footer