Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما خوش آمدید سوال بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده توسط شرکت اطلاعاتی کامل Decipher ، کدام شرکت Biglaw بیشترین خروجی را در شش ماهه اول سال 2021 داشته است؟

نکته: 167 شرکت وابسته بین ژانویه و ژوئن 2021 شرکت را ترک کردند ، اما این شرکت 202 نفر از همکاران خود را انتخاب کرد ، بنابراین در سال جاری خالص است.

پاسخ را در صفحه بعد مشاهده کنید.

logo-footer