(عکس از JIM WATSON / خبرگزاری فرانسه / گتی) “ما سیاستی برای جداسازی خانواده ها…

(عکس از الکس وونگ / گتی ایماژ) ذهنم با اتفاقات روز شکسته شده است. لطفاً…

همانطور که 2020 به آرامی در آینه دید محو می شود و داده های جدید…

امروز صبح، وکیل آمریکایی گزارش داد که جوشوا شیلر ، پسر جاناتان شیلر ، بوئیز…

(تصویر از طریق گتی) در شرکت ما ما بسیاری از دادخواهی پیچیده، خیلی اوقات در…

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!…