Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به رتبه بندی منطقه تمرین Vault در سال 2021 ، کدام شرکت Biglaw در راس لیست ضد انحصار قرار دارد؟

نکته: این شرکت Biglaw ، که در سال 1946 افتتاح شد ، فقط دو دفتر داخلی در DC و NYC دارد – مناسب برای عمل ضد انحصاری آنها.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer