Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های اولیه Refinitiv ، کدام شرکت Biglaw در مشاوره ادغام و ادغام جهانی برای سال 2020 رتبه 1 را کسب کرده است؟

نکته: این گزارش همچنین حاکی از افزایش 88 درصدی نیمه دوم فعالیت M&A در سطح جهانی است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer