Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق نظرسنجی جدیدی که از 1200 کارمند آمریکایی توسط TalentLMS و The Purple Campaign انجام شده است ، چند درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که در طی COVID-19 بصورت آنلاین تماس جنسی ناخواسته را تجربه کرده اند؟

نکته: جالب ترین نکته این است که مردان آزار و اذیت جنسی آنلاین را بسیار بیشتر از زنان گزارش کردند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer