Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده توسط انجمن ملی جایگزینی قانون ، در سال 2020 ، کدام منطقه در ایالات متحده بالاترین سطح استخدام جانبی در هر دفتر را داشته است؟

نکته: در این منطقه در سال گذشته میانگین 6.5 و به طور متوسط ​​11.5 استخدام جانبی وجود داشته است ، در حالی که در تمام مناطق دیگر متوسط ​​3.0 تا 4.5 است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer