Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(عکس از وین مک نامی / گتی)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

جو بایدن اولین رئیس جمهور با JD است که بیش از یک قرن از دانشکده حقوق T-14 نیست. آخرین رئیس جمهور با مدرک دانشکده حقوق غیر T-14 چه کسی بود؟

نکته: آن رئیس جمهور دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه سین سیناتی بود.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer