Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده توسط شفافیت دانشکده حقوقپیش بینی می شود دانشجویانی که از کدام دانشکده حقوق در سال 2020 با تخفیف متوسط ​​شهریه شروع می شوند بیشترین بدهی را داشته باشند؟

نکته: پیش بینی می شود دانشجویان با شروع در این دانشکده نخبه حقوق با 301457 دلار بدهی روبرو شوند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer