Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

از 50 شرکت Biglaw موجود در Above the Law دایرکتوری شفافیت شرکت حقوقی ، با پشتیبانی شرکت Leopard Solutions ، کدام شرکت کوتاهترین دوره وکالت را دارد؟

نکته: وکیل به طور متوسط ​​فقط پنج سال را در این شرکت Biglaw سپری می کند.

پاسخ را در مشاهده کنید صفحه بعد.

logo-footer