Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

آیا برای رانندگی منحرف است؟: پزشکی از اتاق عمل در دادگاه راهنمایی و رانندگی حاضر شد. مردم وکیل را می کشانند اما از آنچه من از دادگاه راهنمایی و رانندگی می فهمم ، این شخص احتمالاً باید برای برداشتن هرگونه تعویق در اواسط برش ظاهر شود. اگر او از او یک تاریخ جدید می خواست ، آنها احتمالاً تازه یک قضاوت پیش فرض را انجام داده بودند و به آنجا منتقل می شدند زیرا این موسسه بیشتر به عنوان تشریفاتی برای اختصاص پول مردم وجود دارد.

نگاهی در آینه بینداز: یک ابزار جالب جدید از LexisNexis به شما امکان می دهد در مورد مشاوره مخالف بینش پیدا کنید ، اما فکر می کنم آزمایش جالب تر ، جستجوی خودتان باشد. یک شرکت بزرگ باید همه افراد خود را از طریق آن اداره کند و ببیند آیا موارد قاطع در مورد قوام وجود دارد یا خیر.

شما می توانید آزادی من را بگیرید ، اما هرگز حساب بازنشستگی Biglaw من را نخواهید گرفت: در واقع ، نه ، آنها نیز می توانند آن را بگیرند. اسکات وولاس موفق شد 20 سال در فرار باقی بماند تا اینکه نیروی انتظامی با او درگیر شد. اکنون او مجبور شده است که حساب بازنشستگی خود را تحویل دهد.

و همه چیز خیلی خوب پیش می رفت!: دادگاه عالی Kraken را به حاشیه لگد می زند. چیزی که مردم MAGA هرگز در مورد ترامپ درک نکردند این است که محافظه کاران واقعی همیشه فکر می کردند که او یک احمق مفید است و قصد دارند از روی نیمکت کاملاً خوب حکمرانی کند بدون اینکه نمایش شرم آور او همه چیز را تحت الشعاع قرار دهد.

logo-footer