Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

وزارت دادگستری ایالات متحده (عکس از دیوید لات).

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده در گزارش فعالیت شرکت های حقوقی Lex Machina ، سال گذشته DOJ در دادگاه فدرال از چند پرونده دفاع کرده است که موارد مربوط به دعاوی چندگانه را مستثنی کرده است؟

نکته: این علاوه بر پرونده های 9000 پوندی است که DOJ از طرف شاکیان تشکیل داده است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer