Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

من به اندازه نفر بعدی در تاریکی هستم. ویرانگر است وحشتناک است. [John Liquori] یک دوست خوب و یک همکار بهتر هم بود … همه ما عوامل استرس زایی را که تحت وکالت هستیم می شناسیم. برقراری ارتباط با احساس ما مهم است.

این تنها فایده ای است که می تواند از این طریق به وجود بیاورد – که شاید مردم نترسند از احساس خود صحبت کنند. “

– وکیل دیوید کلی از Spellman ، Kelly & Fanous که به مدت 20 سال در پرونده های John Liquori کار کرد ، به Law.com می گوید واکنش او به مرگ لیکوری. بر اساس گزارش ها ، لیكوری همسر خود ، همسر 55 ساله سیندی ، را در روز كریسمس قبل از كشتن خود كشته است. مری برگامینی ، تمرین کننده انفرادی گفت Liquori “از بروز برخی موارد در ژانویه نگران است” و “بسیار مضطرب به نظر می رسید”

logo-footer