Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده توسط ALM برای رتبه بندی خود در سال 2021 Am Law 200 ، چند درصد از شرکای Biglaw شریک سهام عدالت هستند؟

نکته: درصد نسبت به سال 2019 – اندکی افت کرده است و شرکت های دارای رتبه 101-200 از درصد شرکای سهام بالاتر از 100 برتر برخوردار بوده اند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer