Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق شانزدهمین نظرسنجی سالانه روندهای دادرسی نورتون رز فولبرایت ، پاسخ دهندگان گفتند که چند درصد از هزینه های حقوقی دعوا در سال 2020 به شرکت های حقوقی اختصاص داده شده است؟

نکته: در سال 2019 ، شرکت های حقوقی 73 درصد هزینه قانونی دریافت کردند ، اما در سال 2020 ، تخصیص شرکت های حقوقی با افزایش قابل توجه هزینه های داخلی کاهش یافت.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer