Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

دویچه بانک سالی وحشتناک نداشت. در واقع ، حتی بهتر از آن بود: این است در راس تخمین تحلیلگران قرار گرفت در هر سه سه ماهه اول ، و در واقع در دو سه ماهه درآمد کسب کرده است ، از جمله 182 میلیون یورو در سوم ، زمانی که تحلیلگران پیش بینی می کردند 114 میلیون یورو ضرر کند. همه اینها به اندازه کافی تعجب آور است ، اما حتی بیشتر تعجب آور این است که همه آن سودها و تمام آن عملکرد بهتر بوده است توسط بانک سرمایه گذاری خود هدایت می شود. آیا می توانید چنین چیزی را تصور کنید؟ دویچه بدبخت ، بی فایده ، زننده است بانک سرمایه گذاری کسب درآمد به جای اینکه جریمه؟ این باور گداست.

logo-footer