Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق نظرسنجی staples.com از 1549 آمریکایی ، چه چیزی پاسخ دهندگان را محبوب ترین مزیت خرید توصیف کرده اند؟

نکته: و آنها بسیار مهم هستند ، 62.3 درصد پاسخ ها گفتند که در ازای دریافت مزایای بهتر محل کار ، حقوق کمتری را می پذیرند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer