Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

روز جونز همچنان یک جعبه سیاه است – بیایید آنرا باز کنیم. مورگان استنلی از مشاوران خارجی خود می خواهد كه به دفتر برگردند. مشتریان تا چه حد می خواهند نحوه ادار شرکت های حقوقی را بر عهده بگیرند؟ و ما در مورد خطوط کروز که از فلوریدا شکایت می کنند و یک مدرسه کاتولیک که از میشیگان شکایت می کنند ادعا می کنند که ماسک زدن برای بچه های مدرسه غیر شرعی است ، صحبت می کند ، که به نظر می رسد یک کشش است.

با تشکر ویژه از حامیان مالی ما ، فرهنگ لغت و توجه داشته باشید.

logo-footer