Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

قاضی امت سالیوان دیروز به اداره پست دستور تحویل آراots را داد.

اداره پست گفت که آنها از پیروی از این دستور “خودداری کردند”.

نمی دانم که این یک گزینه است.

همانطور که مشخص است ، قاضی امت سالیوان نیز چیزی در مورد این مزخرفات نشنیده است. در جلسه امروز دادرسی:

سلیوان: “در برخی مواقع ، من موافقت می کنم که مدیر پست باید خلع شود یا در حضور من ظاهر شود.”

شخصی در آستانه رسیدگی به تحقیر کیفری است.


عکس سرجو پاتریس سردبیر ارشد Above the Law و مجری مشترک در مثل یک وکیل فکر می کنم. در صورت تمایل به پست الکترونیک هر گونه نکته ، سوال یا نظر. دنبالش کن توییتر اگر به حقوق ، سیاست و دوزهای خوبی از اخبار ورزشی دانشگاه علاقه مند هستید. جو همچنین به عنوان یک مدیر عامل در جستجوی اجرایی RPN.

logo-footer