Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به تعداد تنظیم شده فصلی که توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر شد ، بخش خدمات حقوقی در ماه نوامبر به چه تعداد شغل اضافه کرد؟

نکته: با وجود دستاوردها ، پس از از دست دادن 68000 شغل در آوریل ، این بخش هنوز 33،000 شغل کمتر از نوامبر 2019 است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer