Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین


* قانون جدید به قربانیان خشونت اسلحه اجازه می دهد تا از فروشندگان و تولیدکنندگان بی پروا اسلحه شکایت کنند. [WSJ]

* چیزهای خود را در نظر داشته و نامه های خود را ضربدر کنید. Fed Circ وکلای IP را برای گرفتن حق ثبت اختراع مبهم می برد. [Reuters]

* آیا صندلی های نوآورانه در مجموعه های C یادداشت C بیشتری به همراه خواهد داشت؟ حداقل 3 شرکت برتر 100 فکر می کنند. [Law.com]

* ایلان ماسک نگهبان پسر عمویش است. متأسفانه ممکن است برایش هزینه داشته باشد. [Business Insider]

* تصمیمات ایمی کونی بارت به همان اندازه که تصور می شد ، درست نبوده است. خوب است ، درست است؟ [WaPo]

logo-footer