Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

از 50 شرکت Biglaw موجود در فهرست شفافیت موسسه حقوقی قانون ، که توسط شرکت Leopard Solutions تأسیس شده است ، کدام شرکت بیشترین وکلا را در پنج سال گذشته از دست داده است؟

نکته: این شرکت هنوز بسیار بزرگ است – بیش از 1000 نفر قوی است – اما در سال 2016 248 وکیل اضافی به خود می بالد که 40 نفر از آنها شریک بودند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer