Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق داده های بلومبرگ ، کدام شرکت Biglaw بیشترین کار را در دفاع از شرکت ها در برابر سرمایه گذاران فعال در سال 2020 انجام داده است؟

نکته: این شرکت 33 مشتری را برای این نوع کارها درگیر کرده است از جمله Crown Castle International Corp. ، Exelon Corp. و HP Inc.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer