Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

از 50 شرکت Biglaw موجود در Above the Law فهرست شفافیت شرکت حقوقی ، با پشتیبانی شرکت Leopard Solutions ، کدام شرکت بالاترین نرخ تبلیغات را دارد؟

نکته: نرخ ارتقا به عنوان درصد اعضای واجد شرایط یک کلاس کاردانی که در سال اخیر به مشارکت ارتقا یافته اند ، تعریف می شود و در این شرکت 11 درصد چشمگیر است.

پاسخ را در مشاهده کنید صفحه بعد.

logo-footer