Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

از 50 شرکت Biglaw موجود در Above the Law دایرکتوری شفافیت شرکت حقوقی ، با پشتیبانی شرکت Leopard Solutions ، کدام شرکت بیشترین درصد شرکای زن را به عنوان درصدی از کل شرکای ایالات متحده دارد؟

نکته: 33 درصد از شرکای این شرکت در ایالات متحده را زنان تشکیل می دهند.

پاسخ را در مشاهده کنید صفحه بعد.

logo-footer