Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

گری گنسلر چند نکته در مورد ارزهای رمزپایه می داند. به همین ترتیب ، علی رغم او شهرت برای وحشی گری نظارتی، خود انتصاب برای هدایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ممکن است حتی برای Ripple مبادله کننده رمزنگاری مباحثه ای حتی خبری بهتر از آن باشد نامگذاری یکی از خود برای خدمت به عنوان کنترل کننده ارز، با توجه به اینکه آژانس جنسلر به زودی رهبری آن را بر عهده دارد در حال حاضر سعی دارد Ripple را از تجارت خارج کند. از طرف دیگر ، این ممکن است بدترین اتفاقی باشد که می تواند برای Ripple رخ دهد ، زیرا ظاهرا هرچه به XRP آن نزدیکتر ، کمتر و کمتر به نظر می رسد یک ارز رمزنگاری شده است، معنی آن ممکن است باشد.

logo-footer