Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(عکس از مارک ویلسون / گتی ایماژ)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

در مجموع چند افسر فدرال استیضاح شده اند؟ گرچه از امروز ، دونالد ترامپ دو بار استیضاح شده است ، اما فقط یک بار او را برای اهداف این س questionال حساب کنید.

نکته: قضات فدرال سهم شیر از استیضاح این کشور را تشکیل می دهند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer