Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

برای خارج از نوبت صحبت کردن، جک ما نمی تواند سهم خود را از 37 میلیارد دلار سهام Ant Group داشته باشد ثبت IPO قرار بود بزرگ شود ، اوه ، دیروز، به سال آینده، اگر پس از آن. و ، اوه بله ، آن است نزدیک به 37 میلیارد دلار نخواهم بود.

حقوقدانانی که در لیست مورچه ها شرکت داشتند گفتند که این شرکت باید به خواسته های ناظران چینی پاسخ دهد و دفترچه پیشنهادی جدید IPO را در هنگ کنگ ارائه دهد که حداقل شش ماه به طول می انجامد.

یک نفر با اطلاع مستقیم از این معامله گفت: “نکته اصلی این تغییرات جدید است.”

پیش نویس این آیین نامه می تواند به شدت بر فعالیت وام دهی مورچه مورچه تأثیر بگذارد ، که در 40 درصد از فروش خود را در نیمه اول انجام داد و بر ارزیابی شرکت تأثیر بگذارد.

logo-footer