Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده توسط پایگاه داده های روزنبلات ، کدام یک از رئیسان دانشکده حقوق دارای طولانی ترین دوره خدمت است؟

نکته: رئیس دانشکده 29.7 سال در کار آنها بوده است – بیش از آنکه اکثر دانشجویان دانشکده حقوق زنده مانده باشند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer