Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق یک نظرسنجی توسط MyCase ، تا آوریل سال 2020 ، چند درصد از شرکت های حقوقی ثابت قدم در دفتر در میان شیوع COVID-19 باقی مانده اند؟

نکته: 48 درصد شرکت ها کاملا مجازی بودند و تعادل رویکرد ترکیبی داشت.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer