Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما خوش آمدید سوال بی اهمیت روز!

به گفته وزارت دادگستری ، چند درصد از کارکنانی که در دفاتر وکلای ایالات متحده در مناطق شرقی ، شمالی ، جنوبی و غربی نیویورک کار می کنند ، ایمیل آنها توسط گروه تهدید مداوم پیشرفته (APT) مسئول SolarWinds به خطر افتاده است. نقض در دسامبر 2020؟

نکته: آنها گفتند که این فعالیت یک حادثه بزرگ تحت قانون فدرال مدرن سازی امنیت اطلاعات (FISMA) است.

پاسخ را در صفحه بعد مشاهده کنید.

logo-footer