Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

هفته گذشته ، مری اردوسی ، رئیس مدیریت ثروت JPMorgan Chase ، اتهامات جوان خود و کسانی را دعوت کرد که به جای دو سال از اوج زندگی خود ، جدا از بدبختی و درآمد کمتری از آنچه می توانند در جای دیگر کسب کنند: آموزش سریع و بی نظیر در شیوه کار. خوب ، این اتهامات و اتهامات احتمالی این کار را انجام داده اند ، و واکنش روزافزون رایج این است: “لعنت

logo-footer