Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

چه مدت زمانی بود که فرانکلین دلانو روزولت ، در یک گفتگو در کنار آتش ، برنامه خود را برای بزرگ کردن دادگاه عالی به بیش از 15 قاضی شکست طرح اعلام کرد؟

نکته: وی این خبر را در فوریه سال 1937 اعلام کرد.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer