Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

پایتخت آمریکا (عکس از دیوید لات).

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

چه تعداد سناتور آمریکایی از کنگره اخراج شده اند؟ اخراج همه سناتورها به جز یكی از سناتورهای این فهرست ننگین در سال 1861 و 1862 به دلیل حمایت از شورش كنفدراسیون صورت گرفت.

نکته: اخراج ویلیام سی سباستین پس از مرگ در سال 1877 معکوس شد ، اما هنوز هم باید او را برای اهداف این س ofال حساب کنید.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer