Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده توسط شفافیت دانشکده حقوق در مورد نتایج شغل کلاس 2019 ، کدام دانشکده حقوق بالاترین درصد کلاس فارغ التحصیل خود را در دفاتر قضایی (شامل تمام دبیران ، فدرال / ایالت / و غیره) قرار داده است؟

نکته: 55.7 درصد کل کلاس 2019 در دبیران قضایی به پایان رسیده است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer