Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق مطالعه موسسه AccessLex و Gallup ، دانشکده حقوق در یک بیماری همه گیر: چشم اندازهای دانش آموزان در مورد آموزش از راه دور و دروس برای آینده، چند درصد از دانشجویان غیر 1L کیفیت تجربه یادگیری همه گیر خود را عالی یا خوب ارزیابی کرده اند؟

نکته: از 88 درصد از پاسخ دهندگان که از آنها خواسته شده بود تحصیلات خود را در دانشکده حقوق پیش از COVID ارزیابی کنند ، به آن نمره خوب یا بهتری دادند ، اما وقتی از آنها در مورد یادگیری همه گیری س askedال شد ، تعداد آنها کم شد.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer