Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

مدل آماتوریسم NCAA توسط دادگاه عالی با نتیجه 9-0 از بین رفت ، و در نتیجه دادخواستهای بیشتری را برای از بین بردن ماجرا دعوت کرد. در همین حال ، افزایش در سراسر دنیای حقوقی ادامه دارد و ما با اینکه آیا به فرهنگ حرص و آز کمک می کنیم یا نه ، دست و پنجه نرم می کنیم. سرانجام ، وکلای کراکن با روشی حسابی روبرو می شوند که از زمان بیرون آوردن پرسئوس از سر مدوزا دیده نشده است.

logo-footer