Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

موسس و مدیر اجرایی سابق نیکولا موتورز ، Trevor Milton از وی دور شد مزرعه عمودی در روستای یوتا و امروز در نیویورک تحت بازداشت فدرال هستند. دادستان ها می گویند که او در زندگی سابق خود تقریباً در مورد همه اتفاقاتی که در کامیون های برقی انقلابی رخ می دهد دروغ گفته است ، در کیفرخواستی که مانند ویرایش اندکی از نوشته های هیندنبورگ تحقیق کننده فروشنده کوتاه خوانده می شود. گزارش تاول زا که منجر به میلتون شد شدن رئیس اجرایی سابق و مزاحم کشاورز جوان در وهله اول. و پسر آه پسر اینها (ظاهرا) برخی بودند دروغهای بسیار دیدنی.

logo-footer