Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

بچه ها جی کلیتون خسته شده است. خیلی خیلی خسته فقط این نیست که او است در طی چند ماه گذشته بیشتر کار کرد در سه سال ، یا احتمالاً طولانی تر. این که کار بوده است طاقت فرسا، بی شکر و بدون پاداش به او وعده داده شده است در انتهای آن او به سختی می توانست این موضوع را روشن تر کند ، چه چیزی در مورد چرک زدن و پرتاب کردن دستها و شمارش واقعی روزها او باید رئیس SEC بماند. به سادگی نمی توان از او خیلی سختی گرفت ، شاید جدا از این افزودن کمی سوخت به آتش سوزی کمپرسی جنگ تجاری چین برای گرما در این زمستان بسیار سرد ، حداقل برای او و امثال او ، مدیران و مدیران شرکتهای آمریکایی نیز چنین خواهند کرد – صرفه جویی در نجات جهان است– به او محکم و فقط خنکش کن با سود بردن گستاخانه و مشکوک، اگر فقط برای چند ماه ، تا این است مشکل آلیسون لی یا پریت بهارارا یا گری گنسلر؟

logo-footer