Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده توسط ALM برای رتبه بندی خود در سال 2021 Am Law 200 ، چند درصد جبران خسارت شریک برای صد دوم ، یعنی شرکت ها دارای رتبه 101-200 هستند؟

نکته: متوسط ​​غرامت برای همه شرکا (شرکای سهام و درآمد مشترک) نسبت به سطوح جبران خسارت سال 2019 افزایش چشمگیری داشته است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer