Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق Shutterstock)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به رتبه بندی بهترین موسسات حقوقی Vault در سال 2021 ، کدام شرکت Biglaw مقام برتر را به عنوان بهترین شرکت در تگزاس کسب کرد؟

نکته: شرکت بیگلاو در سال 1917 توسط دو وکیلی که نام آنها هنوز بر روی درب آویزان است در هوستون تاسیس شد.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer