Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

کدام رئیس جمهور برای اولین بار شکرگذاری را تعطیل فدرال اعلام کرد (که در آخرین پنجشنبه ماه نوامبر جشن گرفته می شود)؟

نکته: قبل از این جشن های شکرگذاری برگزار می شد ، اما این اولین جشن تعطیلات فدرال بود.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer