Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

شاید جنبش آورترین جنبه دوران ترامپ تغذیه بی پایان از گزارش های باورنکردنی بی پایان باشد که نشان می دهد این رئیس جمهور غیرقابل آسیب پذیری در برابر تغییرات موفق به چنین کاری شده و از غرایز غیرممکن پایه خود فرار کرده است ، بالاخره بزرگ شده بود ، “رئیس جمهور” یا هر چیز دیگری شده بود ، گوشه ای از ریزه کاری ها ، صدا زدن ها و کج خلقی ها و جدی نبودن سریال برای انطباق با مجموعه ای از رفتارهای متناسب با دفتر عالی او ، فقط در عرض چند دقیقه یا چند ساعت از این مفهوم سلب شد – هرگز در زمان باز بودن توییتر از طریق تلفن فرمانده کل قوا و فاکس نیوز او را ترغیب می کرد تا در اولین فرصت ممکن اقدام به احیا مراقبت از احتیاط خود کند.

logo-footer