Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق نظرسنجی از بیش از 1200 شریک در بین شرکتهای حقوقی در هر اندازه که توسط Major ، Lindsey & Africa انجام شده است ، چند درصد از شرکای سهام عدالت گزارش دادند که انتظار دارند خسارت آنها تحت تأثیر COVID قرار گیرد؟

نکته: این نظرسنجی بین جولای تا سپتامبر سال جاری انجام شده است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer